هوشمند فکر کنید و هوشمند زندگی کنید

تزریق فیلر صورت گردن و پشت دست ها

فیلر چیست؟ فیلر ،پر کننده یا حجم دهنده های پوستی به موادی گفته می شود که ساختار مشابه ژل دارند و برای جوان سازی پوست استفاده می شوند.صورت (خط خنده و زير چشم و ...